16 maja 2016

Wyróżniki Liceum LifeSkills

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

Celem szkoły jest przygotowanie do powodzenia w życiu.

 

Jak osiągamy ten cel?

  1. Program kształtowania kompetencji XXI wieku – zgodnie z koncepcją New Vision for Education.
  2. Wytyczenie indywidualnej strategii edukacyjnej – Lifeskills ISE – dla każdego Ucznia (Założyciele, Nawigator).
  3. Relacja z praktykami – lekcje z praktykami sztuki, przedsiębiorczości i decydentami.
  4. Relacja z medycyną ratunkową – autorski program „wstęp do medycyny ratunkowej” specjalistki medycyny ratunkowej lek. med. Marty Sikory.
  5. Ścieżka uważności – przygotowanie do ról decydenckich i podejmowania właściwych decyzji – autorski program Roberta Kroola.
  6. Ścieżka medyczna – przygotowanie do medycyny – autorski program dr. n. med. Jarosława Sikory.
  7. Projekty własne ucznia
  8. Aktywny patronat Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców http://www.mowcy.pl – uczące argumentacji i debaty publicznej.

– budowanie realnej samooceny i poczucia własnej wartości
– konfrontacja z trudnymi sytuacjami; bezradnością; bezsilnością i przeprowadzanie do właściwych rozwiązań
– wdrażanie do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania (nacisk na umiejętność liderowania grupą)
– wzmacnianie umiejętności argumentowania i skutecznego komunikowania się z innymi
– rozwój świadomości i efektywności własnej prezentacji (mowy użyteczne)
– wzmacnianie aparatu matematycznego i logicznego – kult matematyki
– rozwój kompetencji budowania relacji
– kurs pomocy w stanach nagłych

 

 

Ranking liceów warszawskich -> przeczytaj artykuł

Rankingi liceów, a kolonizacja rozumu … –> przeczytaj artykuł