11 sierpnia 2020

Wyróżniki Liceum LifeSkills

Indywidualna Strategia Edukacyjna Ucznia

A. raport predyspozycji wyróżników charakterologicznych oraz temperamentu
B. wskazówki dotyczące ról zawodowych, do których uczeń jest predysponowany
C. testowanie wyróżników ucznia oraz planowanie zadań i licznych działań autorskich uczniów w celu wzmocnienia przyszłego CV
D. wspieranie kluczowych decyzji ucznia, biznesowym i społecznym zapleczem Rady Programowo Naukowej Liceum
E. dla absolwenta 7 letnia gwarancja mentorska w tym konsultacje strategiczno/inwestorsko/prawne dla jego startupów
F. obycie z właścicielstwem w Projekcie Moje Życie

Indywidualna Strategia Edukacyjna Ucznia

Kompetencje 21 wieku - wzmacniane i certyfikowane

Kompetencje użyteczne życiowo– wzmacniane i certyfikowane

A. nacisk edukacyjny na rozwiązywanie problemów emocjonalnych i materialnych
B. współpraca zespołowa & projektowa, dzieła autorskie
C. przedsiębiorczość i umiejętność zmiany teraźniejszości
D. możliwość uzyskania Certyfikatu LifeSkills – ważnego elementu przyszłego CV ucznia
E. obowiązkowa nauka gry w szachy
F. możliwość realizacji autorskich/laboratoryjnych projektów z praktykami biznesowego zaplecza Liceum – wstęp do przyszłych startupów – również po ukończeniu Liceum

Właściwe inspiracje nauka, kultura i sztuka

A. nowatorskie ujęcie podstawy programowej – ponad 30 lekcji rocznie w muzeach,
laboratoriach itp.
B. pedagogicznie wsparte autorskie lekcje, każdego ucznia
C. prace projektowe – minimum 5 projektów rocznie – każdy uczeń
D. użyteczny kontakt z mentorami ze świata praktyki rynkowej & społecznej
E. szkoła po godzinach – projekty Rady Programowo Naukowej Liceum z Rodzicami uczniów
F. minimum 12 wyjść do teatru, muzeum w każdym roku szkolnym
G. minimum 12 godzin lekcji teatralno – improwizacyjnych w każdym semestrze
H. 5 publicznych, wystąpień scenicznych każdego ucznia w roku szkolnym

Właściwe inspiracje nauka, kultura i sztuka

Umiejętność argumentacji

Umiejętność argumentacji

A. 8-minutowe indywidualne wystąpienia publiczne na scenie teatralnej w języku polskim i angielskim, nazywane u nas Mowami Użytecznymi
B. liczne debaty podczas zajęć lekcyjnych
C. użyteczne, krótkie eseje pisane w ciągu roku – w trakcie zajęć z języka polskiego i godzin wychowawczych
D. pokonywanie barier komunikacji i negocjacji, przeżywanie trudnych rozmów – wsparcie warsztatowe, użyteczne symulacje oraz scenki

Monitoring wybranej ścieżki życiowej

A. wsparcie wyboru drogi edukacyjnej – możliwość ścieżki specjalizacji
B. język polski – jako narzędzie komunikacji z samym sobą i otoczeniem
C. matematyka – jako kluczowy przedmiot dla rozwiązywania problemów przyszłości ucznia
D. biologia, chemia, medycyna – jako wyróżniki dla ścieżki medycznej
E. fakultety – dodatkowe zajęcia z przedmiotów do wyboru przez ucznia
F. weekendowe zajęcia Kurs Sikory “Matura Wysokich Lotów”
(klasa maturalna, ewentualnie można zacząć rok wcześniej)
G. możliwość uzyskania indywidualnego trybu nauki

Monitoring wybranej ścieżki specjalizacji

Bezpieczeństwo i kameralność

Bezpieczeństwo i kameralność