11 sierpnia 2020

Wyróżniki Liceum LifeSkills

Indywidualna Strategia Edukacyjna Ucznia

1. Raport predyspozycji wyróżników charakterologicznych i temperamentu oraz wskazówki dotyczące ról zawodowych
2. Testowanie wyróżników ucznia oraz planowanie zadań i licznych działań autorskich uczniów w celu wzmocnienia przyszłego CV
3. Wspieranie kluczowych decyzji ucznia, biznesowym i społecznym zapleczem Rady Programowo Naukowej Liceum
4. 7 letnia gwarancja mentorska dla absolwenta – w tym konsultacje strategiczno/inwestorsko/prawne dla jego startupów
5. Obycie z właścicielstwem w projekcie Moje Życie

Kompetencje użyteczne życiowo– wzmacniane i certyfikowane

1. Nacisk edukacyjny na rozwiązywanie problemów emocjonalnych i materialnych
2. Współpraca zespołowa i projektowa – dzieła autorskie
3. Przedsiębiorczość i umiejętność zmiany teraźniejszości
4. Możliwość uzyskania Matury Kompetencji XXI wieku – ważnego elementu przyszłego CV ucznia
5. Możliwość realizacji autorskich/laboratoryjnych projektów z praktykami biznesowego zaplecza Liceum – wstęp do przyszłych startupów – również po ukończeniu Liceum

Właściwe inspiracje – nauka, kultura i sztuka

1. Nowatorskie ujęcie podstawy programowej – lekcje w muzeach, laboratoriach itp.
2. Pedagogicznie wsparte, autorskie lekcje każdego ucznia
3. Prace projektowe – minimum 5 projektów rocznie – każdy uczeń
4. Użyteczny kontakt z mentorami ze świata praktyki rynkowej i społecznej
5. Szkoła po godzinach – projekty Rady Programowo Naukowej Liceum z Rodzicami uczniów
6. Minimum 12 wyjść do teatru, muzeum w każdym roku szkolnym
7. Minimum 10 godzin lekcji teatralno – improwizacyjnych w każdym semestrze
8. 5 publicznych wystąpień scenicznych każdego ucznia w roku szkolnym

Umiejętność argumentacji

1. 8-minutowe indywidualne wystąpienia publiczne na scenie teatralnej w języku polskim i angielskim, nazywane u nas Mowami Użytecznymi
2. Liczne debaty podczas zajęć lekcyjnych
3. Użyteczne, krótkie eseje pisane w ciągu roku – w trakcie zajęć z języka polskiego
4. Pokonywanie barier komunikacji i negocjacji, przeżywanie trudnych rozmów – wsparcie warsztatowe, użyteczne symulacje oraz scenki

Monitoring wybranej ścieżki życiowej

1. Wsparcie wyboru drogi edukacyjnej – możliwość ścieżki specjalizacji
2. Język polski – jako narzędzie komunikacji z samym sobą i otoczeniem
3. Matematyka – jako kluczowy przedmiot dla rozwiązywania problemów przyszłości ucznia
4. Biologia, chemia, medycyna – jako wyróżniki dla ścieżki medycznej
5. Fakultety – dodatkowe zajęcia z przedmiotów do wyboru przez ucznia
6. Weekendowe zajęcia Kurs Sikory “Matura Wysokich Lotów” (klasa maturalna, ewentualnie można zacząć rok wcześniej)
7. Możliwość uzyskania indywidualnego trybu nauki

Bezpieczeństwo i kameralność

1. Przyjmujemy jedną klasę na dany rok szkolny, dzięki temu wszyscy dobrze się znamy