11 sierpnia 2020

Wyróżnik Liceum LifeSkills

Właściwe inspiracje – nauka, kultura i sztuka 

 

A.   nowatorskie ujęcie podstawy programowej – ponad 30 lekcji rocznie  w muzeach,
laboratoriach itp.

B.   pedagogicznie wsparte autorskie lekcje, każdego ucznia

C.   prace projektowe – minimum 5 projektów rocznie – każdy uczeń

D.   użyteczny kontakt z mentorami ze świata praktyki rynkowej & społecznej

E.   szkoła po godzinach – projekty Rady Programowo Naukowej Liceum z Rodzicami uczniów

F.   minimum 12 wyjść do teatru, muzeum w każdym roku szkolnym

G.   minimum 12 godzin lekcji teatralno – improwizacyjnych w każdym semestrze

H.   5 publicznych, wystąpień scenicznych każdego ucznia w roku szkolnym.

 

zobacz wszystkie Wyróżniki Liceum Lifeskills