11 sierpnia 2020

Wyróżnik Liceum LifeSkills

Monitoring wybranej ścieżki specjalizacji

 

A.   wsparcie wyboru drogi edukacyjnej – możliwość ścieżki specjalizacji

B.   język polski – jako narzędzie komunikacji z samym sobą i otoczeniem

C.   matematyka – jako kluczowy przedmiot dla rozwiązywania problemów przyszłości ucznia. 

D.   biologia, chemia, medycyna – jako wyróżniki dla ścieżki medycznej

E.   fakultety

F.   dodatkowe zajęcia grupowe, indywidualne w tygodniu szkolnym + weekendowe zajęcia
Matury Wysokich Lotów (klasa maturalna ewentualnie rok wcześniej)

G.   możliwość uzyskania Indywidualnego Trybu Nauki.

 

zobacz wszystkie Wyróżniki Liceum Lifeskills