11 sierpnia 2020

Wyróżnik Liceum LifeSkills

Umiejętność argumentacji

 

A.   przygotowywane przez 4 miesiące, 8 minutowe mowy użyteczne po polsku na scenie teatralnej
oraz po angielsku, 1 x  w każdym semestrze + liczne debaty podczas zajęć lekcyjnych 

B.   użyteczne, krótkie eseje pisane w ciągu roku – w trakcie zajęć z języka polskiego
i godzin wychowawczych. 

C.   pokonywanie barier komunikacji i negocjacji, przeżywanie trudnych rozmów
– wsparcie warsztatowe, użyteczne symulacje oraz scenki.

 

zobacz wszystkie Wyróżniki Liceum Lifeskills