11 sierpnia 2020

Wyróżnik

Kompetencje użyteczne życiowo
– wzmacniane i certyfikowane 

 

A.   nacisk edukacyjny na rozwiązywanie problemów emocjonalnych i materialnych

B.   współpraca zespołowa & projektowa, dzieła autorskie

C.   przedsiębiorczość i umiejętność zmiany teraźniejszości

D.   możliwość uzyskania Certyfikatu LifeSkills – ważnego elementu przyszłego
CV ucznia

E.   obowiązkowa nauka gry w szachy

F.   możliwość realizacji autorskich/laboratoryjnych projektów z praktykami biznesowego
zaplecza Liceum – wstęp do przyszłych startupów – również po ukończeniu Liceum.

 

zobacz wszystkie Wyróżniki Liceum Lifeskills