Właściwe inspiracje nauka, kultura i sztuka

W odpowiedzi na liczne zapytania, chcemy przybliżyć koncepcję Liceum LifeSkills, poprzez prezentację naszych wyróżników🥰
Wyróżniki Liceum LIfeSkills:
1. Właściwe inspiracje nauka, kultura i sztuka
A. nowatorskie ujęcie podstawy programowej – ponad 30 lekcji rocznie w muzeach,
laboratoriach itp.
B. pedagogicznie wsparte autorskie lekcje, każdego ucznia
C. prace projektowe – minimum 5 projektów rocznie – każdy uczeń
D. użyteczny kontakt z mentorami ze świata praktyki rynkowej & społecznej
E. szkoła po godzinach – projekty Rady Programowo Naukowej Liceum z Rodzicami uczniów
F. minimum 12 wyjść do teatru, muzeum w każdym roku szkolnym
G. minimum 12 godzin lekcji teatralno – improwizacyjnych w każdym semestrze
H. 5 publicznych, wystąpień scenicznych każdego ucznia w roku szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *