Światłocień – zajęcia z architektury

Na zajęciach z architektury zgłębiany był temat światłocieni. Słowo od Piotra: „Zajęcia dotyczyły zasad, kierunku, wektora i światłocieni, powstały pierwsze szkice [rzutów] sześcianów na podłogę. To był dla mnie bardzo ciekawe zajęcia, bo każdy rysunek ma w sobie światłocień. Trudno jest zrobić to prawidłowo, nie znając tych zasad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *