Rozwój kompetencji użytecznych życiowo on-line

 

Na zajęciach on-line STEAM z dużym zaciekawieniem uczniowie klasy pierwszej i klas drugich poznawali podstawy modelowania trójwymiarowego. Każdy uczestnik zajęć wylosował jedno z państw świata i wyszukał informacji o ciekawych obiektach architektonicznych.  Następnie wykonał na platformie Tinkercad model 3D przedstawiający charakterystyczny dla wybranego kraju obiekt.  

Czy rozpoznajecie kraj, w którym jest obiekt przedstawiony na zdjęciu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *