16 maja 2016

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

“Naszą dewizą jest stwierdzenie, że samotnie zajdziesz szybciej. Ale z właściwym zespołem, zajdziesz dalej.”

Bardzo ważnym elementem w społeczności LifeSkills są relacje pomiędzy uczestnikami rekrutacji.  Przywiązujemy dużą wagę do zbudowania tych relacji, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej klasy liceum. Proces rekrutacji zaczynamy więc już od września z rocznym wyprzedzeniem. Dzięki temu mamy zapas czasu i większą szanse jak najlepszego wzajemnego poznania się. 

I etap to spotkania informacyjne z rodzicami w okresie wrzesień – listopad każdego roku.

II Etap rekrutacji – warsztaty

Kandydaci, którzy chcą poznać naszą szkołę uczestniczą w serii 4 spotkań warsztatowych.

W ich trakcie mają możliwość poznać wyróżniki naszego liceum, spotkać aktualnych uczniów i kadrę naszego liceum. Ważnym elementem jest tu integracja uczestników. Podczas tej serii warsztatów kładziemy szczególny nacisk na zaangażowanie przyszłego ucznia w prace zespołową. 

Planujemy przeprowadzenie warsztatów stacjonarnie, ale w związku z sytuacją epidemiologiczną część z nich przeprowadzimy online.

III Etap rekrutacji – Podpisanie umowy wstępnej

IV Etap rekrutacji – Program Zerowy

Dla naszych zdecydowanych uczniów i po podpisaniu umowy z rodzicami/opiekunami, zorganizowaliśmy cykl 7 spotkań tworzących Program Zerowy, który ma na celu: 

  • Integrację przyszłej klasy oraz wzajemne poznanie się ze społecznością LifeSkills.
  • Poznanie liceum, naszych wartości, koncepcji i misji: “Przygotowania do powodzenia w życiu”.
  • Wprowadzenie do sztuki prezentacji, mów i debat.
  • Identyfikację kompetencji i umiejętności naszych przyszłych uczniów, takich jak: umiejętności matematyczne, komunikacyjne, pisarskie i oratorskie.
  • Realizacja pierwszych projektów małych i dużych z naszymi uczniami.

Do 13 kwietnia 2021 uczestnik Programu Zerowego i jego rodzice/opiekunowie mają możliwość rozwiązania umowy wstępnej na warunkach określonych w umowie.

Rekrutacja aktualności

Ogłoszenie rekrutacyjne : Zapraszamy na najbliższe spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla Rodziców kandydatów dotyczące rekrutacji do liceum na  rok szkolny 2021/2022, które odbędzie się 01.03.2021 o godzinie 18:00. Zainteresowanych prosilibyśmy o uzupełnienie formularza na dole strony lub o kontakt telefoniczny: +48 507 007 005

Formalny proces rekrutacji do Liceum LifeSkills składa się z czterech etapów: 

I Spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów (okres: wrzesień-listopad)

II Warsztaty (okres: listopad-grudzień)

III Podpisanie umowy

IV Programu Zerowego (okres: marzec-czerwiec).

W trakcie trwania roku szkolnego zawsze jest możliwość dołączenia do rekrutacji uzupełniającej – w obu przypadkach zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza na dole strony. 

Czesne

Warunki finansowe przy zapisie do liceum do 28 lutego 2021r.:

Warunkiem przystąpienia do umowy jest wpłata bezwrotnego wpisowego w kwocie 2900 zł (dwa tysiące dziewięćset).

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 22 900zł rocznie (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset), przy dokonaniu wpłaty do 13 kwietnia 2021 r. kwota ta jest obniżona do 20 900zł rocznie (dwadzieścia tysięcy dziewięćset).  Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt.