16 maja 2016

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

„Naszą dewizą jest stwierdzenie, że samotnie zajdziesz szybciej. Ale z właściwym zespołem, zajdziesz dalej.”

Bardzo ważnym elementem w społeczności LifeSkills są relacje pomiędzy uczestnikami rekrutacji.  Przywiązujemy dużą wagę do zbudowania tych relacji, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej klasy liceum. Proces rekrutacji zaczynamy więc już od września z rocznym wyprzedzeniem. Dzięki temu mamy zapas czasu i większą szanse jak najlepszego wzajemnego poznania się. 

I etap to spotkania informacyjne z rodzicami w okresie wrzesień – listopad każdego roku.

Aktualny etap rekrutacji poniżej

II Etap rekrutacji – warsztaty

Kandydaci, którzy chcą poznać naszą szkołę uczestniczą w serii 3 spotkań warsztatowych.

W ich trakcie mają możliwość poznać wyróżniki naszego liceum, spotkać aktualnych uczniów i kadrę naszego liceum. Ważnym elementem jest tu integracja uczestników. Podczas tej serii warsztatów kładziemy szczególny nacisk na budowanie zaangażowania przyszłego ucznia w prace zespołową. 

Wszystkie warsztaty rekrutacyjne planujemy przeprowadzić stacjonarnie.

Bezpieczeństwo jest dla priorytetem w związku z tym 100% naszej kadry pedagogicznej jest w pełni zaszczepione przeciw Covid-19.

 

III Etap rekrutacji – Podpisanie umowy wstępnej

Zawarcie umowy kształcenia rocznik 2022/2023 – od 3 listopada 2021 roku.

IV Etap rekrutacji – Program Zerowy

Dla naszych zdecydowanych uczniów i po podpisaniu umowy z rodzicami/opiekunami, zorganizowaliśmy cykl 7 spotkań tworzących Program Zerowy, który ma na celu: 

  • Integrację przyszłej klasy oraz wzajemne poznanie się ze społecznością LifeSkills.
  • Poznanie liceum, naszych wartości, koncepcji i misji: “Przygotowania do powodzenia w życiu”.
  • Wprowadzenie do sztuki prezentacji, mów i debat.
  • Identyfikację kompetencji i umiejętności naszych przyszłych uczniów, takich jak: umiejętności matematyczne, komunikacyjne, pisarskie i oratorskie.
  • Realizacja pierwszych projektów małych i dużych z naszymi uczniami.

 

Rekrutacja aktualności

Rozpoczęliśmy rekrutację do klasy pierwszej rocznik 2022/2023.

Ogłoszenie rekrutacyjne :  Jeśli są Państwo zainteresowani dołączeniem do Liceum LifeSkills – Szkoły zaangażowania, zapraszamy na najbliższe spotkanie dla Rodziców – 14 lutego 2022 roku.

Prosimy o uzupełnienie formularza na dole strony lub o kontakt telefoniczny: +48 507 007 005

Formalny proces rekrutacji do Liceum LifeSkills składa się z czterech etapów: 

I Spotkania informacyjne dla rodziców/opiekunów (okres: wrzesień-listopad)

II Warsztaty (okres: listopad-grudzień)

III Podpisanie umowy

IV Program Zerowy (okres: marzec-czerwiec).

W trakcie trwania roku szkolnego zawsze jest możliwość dołączenia do rekrutacji uzupełniającej – w obu przypadkach  prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza na dole strony. 

Kurs matematyczny – MatSkills

Kurs MatSkills! 

Kurs jest przeznaczony specjalnie dla młodzieży biorącej udział w procesie rekrutacji 2022/2023!

Kurs obejmuje 10 spotkań, każde trwające 2 godziny. Zakres materiału obejmuje egzamin ósmoklasisty.

Zajęcia prowadzi p. Monika Nagórko – laureatka konkursu Nauczycieli – Innowatorów.

Roczne czesne w Liceum LifeSkills

Warunkiem przystąpienia do umowy jest wpłata bezwrotnego wpisowego w kwocie 3300 zł (trzy tysiące trzysta).

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 21 900 zł rocznie – płatność jednorazowa (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset) dla pierwszych 12 podpisanych umów.

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 24 400 rocznie – płatność jednorazowa (dwadzieścia cztery tysiące czterysta) obowiązuje do końca lutego 2022 roku.

Od 1 marca 2022 roku wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 25 900 zł rocznie – płatność jednorazowa (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset).

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt.