16 maja 2016

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

“Naszą dewizą jest stwierdzenie, że samotnie zajdziesz szybciej. Ale z właściwym zespołem, zajdziesz dalej.”

Bardzo ważnym elementem w społeczności LifeSkills są relacje pomiędzy uczestnikami rekrutacji.  Przywiązujemy dużą wagę do zbudowania tych relacji, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej klasy liceum. Proces rekrutacji zaczynamy więc już od września z rocznym wyprzedzeniem. Dzięki temu mamy zapas czasu i większą szanse jak najlepszego wzajemnego poznania się. 

I etap to spotkania informacyjne z rodzicami w okresie wrzesień – listopad każdego roku.

II Etap rekrutacji – warsztaty

Kandydaci, którzy chcą poznać naszą szkołę uczestniczą w serii 4 spotkań warsztatowych.

W ich trakcie mają możliwość poznać wyróżniki naszego liceum, spotkać aktualnych uczniów i kadrę naszego liceum. Ważnym elementem jest tu integracja uczestników. Podczas tej serii warsztatów kładziemy szczególny nacisk na zaangażowanie przyszłego ucznia w prace zespołową. 

Planujemy przeprowadzenie warsztatów stacjonarnie, ale w związku z sytuacją epidemiologiczną część z nich przeprowadzimy online.

III Etap rekrutacji – Podpisanie umowy wstępnej

IV Etap rekrutacji – Program Zerowy

Dla naszych zdecydowanych uczniów i po podpisaniu umowy z rodzicami/opiekunami, zorganizowaliśmy cykl 7 spotkań tworzących Program Zerowy, który ma na celu: 

  • Integrację przyszłej klasy oraz wzajemne poznanie się ze społecznością LifeSkills.
  • Poznanie liceum, naszych wartości, koncepcji i misji: “Przygotowania do powodzenia w życiu”.
  • Wprowadzenie do sztuki prezentacji, mów i debat.
  • Identyfikację kompetencji i umiejętności naszych przyszłych uczniów, takich jak: umiejętności matematyczne, komunikacyjne, pisarskie i oratorskie.
  • Realizacja pierwszych projektów małych i dużych z naszymi uczniami.

Do 30 kwietnia 2021 uczestnik Programu Zerowego i jego rodzice/opiekunowie mają możliwość rozwiązania umowy wstępnej na warunkach określonych w umowie.

Rekrutacja aktualności

Ogłoszenie rekrutacyjne : Zapraszamy na najbliższe spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla Rodziców kandydatów dotyczące rekrutacji do liceum na  rok szkolny 2021/2022, które odbędzie się 25.01.2021 o godzinie 18:00. Zainteresowanych prosilibyśmy o uzupełnienie formularza na dole strony lub o kontakt telefoniczny: +48 507 007 005

Formalny proces rekrutacji do Liceum LifeSkills składa się z czterech etapów: 

I Spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów (okres: wrzesień-listopad)

II Warsztaty (okres: listopad-grudzień)

III Podpisanie umowy

IV Programu Zerowego (okres: marzec-czerwiec).

W trakcie trwania roku szkolnego zawsze jest możliwość dołączenia do rekrutacji uzupełniającej – w obu przypadkach zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza na dole strony. 

Czesne

Warunki finansowe przy zapisie do liceum do 28 lutego 2021r.:

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 20 900zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset rocznie, przy podpisaniu umowy do końca lutego 2021 roku). Istnieje możliwość płatności w systemie ratalności miesięcznej. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt.