16 maja 2016

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

“Naszą dewizą jest stwierdzenie, że samotnie zajdziesz szybciej. Ale z właściwym zespołem, zajdziesz dalej.”

Bardzo ważnym elementem w społeczności LifeSkills są relacje pomiędzy uczestnikami rekrutacji.  Przywiązujemy dużą wagę do zbudowania tych relacji, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej klasy liceum. Proces rekrutacji zaczynamy więc już od września z rocznym wyprzedzeniem. Dzięki temu mamy zapas czasu i większą szanse jak najlepszego wzajemnego poznania się. 

I etap to spotkania informacyjne z rodzicami w okresie wrzesień – listopad każdego roku.

II Etap rekrutacji – warsztaty

Kandydaci, którzy chcą poznać naszą szkołę uczestniczą w serii 4 spotkań warsztatowych.

W ich trakcie mają możliwość poznać wyróżniki naszego liceum, spotkać aktualnych uczniów i kadrę naszego liceum. Ważnym elementem jest tu integracja uczestników. Podczas tej serii warsztatów kładziemy szczególny nacisk na zaangażowanie przyszłego ucznia w prace zespołową. 

Planujemy przeprowadzenie warsztatów stacjonarnie, ale w związku z sytuacją epidemiologiczną część z nich przeprowadzimy online.

III Etap rekrutacji – Podpisanie umowy wstępnej

IV Etap rekrutacji – Program Zerowy

Dla naszych zdecydowanych uczniów i po podpisaniu umowy z rodzicami/opiekunami, zorganizowaliśmy cykl 7 spotkań tworzących Program Zerowy, który ma na celu: 

  • Integrację przyszłej klasy oraz wzajemne poznanie się ze społecznością LifeSkills.
  • Poznanie liceum, naszych wartości, koncepcji i misji: “Przygotowania do powodzenia w życiu”.
  • Wprowadzenie do sztuki prezentacji, mów i debat.
  • Identyfikację kompetencji i umiejętności naszych przyszłych uczniów, takich jak: umiejętności matematyczne, komunikacyjne, pisarskie i oratorskie.
  • Realizacja pierwszych projektów małych i dużych z naszymi uczniami.

**Do 13 kwietnia 2021 uczestnik Programu Zerowego i jego rodzice/opiekunowie mają możliwość rozwiązania umowy wstępnej na warunkach określonych w umowie.

Rekrutacja aktualności

Uprzejmie informujemy, że do klasy pierwszej rocznik 2021/2022 rekrutacja została już zamknięta. Osoby zainteresowane prosimy o indywidualny kontakt w celu zapisania się na listę rezerwową. 

Ogłoszenie rekrutacyjne : Za nami pierwsze spotkania uczniów przyszłej klasy pierwszej w ramach Programu Zerowego. Kolejne już 25 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego. 

Jeśli są Państwo zainteresowani dołączeniem do Liceum LifeSkills – Szkoły zaangażowania, zapraszamy na spotkanie dedykowane Rodzicom, które odbędzie się 28 czerwca o godzinie 18:00.

Zainteresowanych prosilibyśmy o uzupełnienie formularza na dole strony lub o kontakt telefoniczny: +48 507 007 005

Formalny proces rekrutacji do Liceum LifeSkills składa się z czterech etapów: 

I Spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów (okres: wrzesień-listopad)

II Warsztaty (okres: listopad-grudzień)

III Podpisanie umowy

IV Programu Zerowego (okres: marzec-czerwiec).

W trakcie trwania roku szkolnego zawsze jest możliwość dołączenia do rekrutacji uzupełniającej – w obu przypadkach zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza na dole strony. 

Czesne przy zapisie do liceum na rok 2022/2023

Warunkiem przystąpienia do umowy jest wpłata bezwrotnego wpisowego w kwocie 3300 zł (trzy tysiące trzysta).

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 21 900 zł rocznie (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset) dla pierwszych 12 podpisanych umów.

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 22 900 rocznie (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) do końca lutego 2022 roku.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt.

Roczne czesne rok 2022/2023

Warunkiem przystąpienia do umowy jest wpłata bezwrotnego wpisowego w kwocie 3300 zł (trzy tysiące trzysta).

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 25 900 zł rocznie (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset).