16 maja 2016

Program kształcenia

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

 

Program kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym LifeSkills

Nr 1 w Warszawie

Podstawa programowa + program Lifeskills

 

Liceum Ogólnokształcące LifeSkills Nr 1 jest ogólnokształcącą szkołą ponadpodstawową,
realizującą cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o systemie oświaty,
wzbogacone o cele statutowe Fundacji LifeSkills.


 

 

36 tygodni dydaktycznych po 44 godziny

Zajęcia od 8:20 do 17:20 (w piątki do 15:30)

Formalne rozszerzenie (od II klasy) – Matematyka, Język angielski, WOS, Biologia, Chemia
(dla zdających na medycynę dodatkowy fakultet)

Drugi język: niemiecki albo hiszpański

Obiady dostępne na miejscu

 

Jak osiągamy nasze cele?

przygotowanie do procesu podejmowania decyzji

krótkie (3-4 minuty) – trzy na miesiąc (przedsiębiorczość, języki);

festiwal mowy publicznej – użytecznej (dwa projekty na rok);

inscenizacja teatralna – projekt raz w roku – pod patronatem
Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców oraz http://www.mentoringtheater.pl

podstawa programowa wzbogacona o zajęcia w ciekawych
formach dydaktycznych (w tym minimum 32 wyjścia rocznie – mające na celu
spotkania z nauką, kulturą, sztuką)

 informacja zwrotna na temat postępów każdego Ucznia w zakresie
kształtowania kompetencji XXI wieku

 baza do wspólnego wypracowania Indywidualnej Strategii Edukacyjnej
zatwierdzanej z Rodzicami – po I klasie

zajęcia warsztatowe z kluczowych kompetencji – wytrzymałości psychicznej,
angażowania siebie, innych, skutecznej komunikacji, pracy zespołowej

autorski program „Ambasador Zdrowia” – wszystko co warto wiedzieć z medycyny.
Dla zdających na medycynę dodatkowe zajęcia dla przyszłych lekarzy

spotkania z praktykami biznesu i wsparcie możliwości przygotowania
własnych projektów oraz startupów