8 lipca 2020

Domyślny tytuł

Projekt Kompetencje Przyszłości, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakie są najbardziej przydatne i zawodowo użyteczne kompetencje w perspektywie najbliższych miesięcy i lat?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.