Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych – raport z badań Fundacji Dbam o Mój Z@sięg

Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań

Pomysł realizacji projektu pt.: Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych przez młodzież szkolną w Polsce. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu zrodził się w środowisku naukowym Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i dotyczył pilnej potrzeby dokonania profesjonalnej diagnozy w zakresie korzystania z telefonu komórkowego przez młodych Polaków.

Już na początku prac nad ideą i koncepcją projektu ustalono, że realizowana diagnoza jest elementem szerszego procesu edukacji społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. Głównym celem Projektu jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Cel ten można osiągnąć poprzez dokonanie diagnozy naukowej, upowszechnienie wyników badań, jak również zaplanowanie profesjonalnego wsparcia dla różnych grup odbiorców borykających się z niekontrolowanym używaniem telefonów komórkowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.

Ogólnopolskie badania przeprowadzono w ponad 600 polskich szkołach wśród 22.086 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w wieku 12-18 lat. Dodatkowo badaniem objęto 3472 nauczycieli. Każda z gmin, każdy powiat bądź szkoła otrzymała w sposób bezpłatny wyniki z realizowanych działań badawczych.
Źródło: Fundacja Dbam o Mój Z@sięg

Raport do pobrania:
pdf korzystanie z telefonów komórkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *