Mowy użyteczne 2D

Pierwszy dzień 9. edycji festiwalu Mów Użytecznych zainaugurowanego przez uczniów z klasy 2D jest już za nami. W wydarzeniu, które jest wyróżnikiem naszego Liceum, zrealizowanym po raz drugi w formie online licznie uczestniczyła nasza społeczność LifeSkills oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Tego wieczoru mówcy odpowiadali na pytanie „Jak opowiadać trudne i bolesne historie?” Temat był jeden, lecz nasi uczniowie odnieśli się do niego na wiele różnych sposobów, umiejętnie wykorzystując konteksty psychologiczne, kulturowe, literackie, filozoficzne oraz najbardziej osobiste przeżycia.

Wystąpienia uczniów wysoko ocenił wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców p. Dariusz Milczarek, zwracając szczególną uwagę na dobrze nagrane filmiki do prezentacji online.

Pan Robert Krool podziękował naszym konferansjerom – Mai, Emilce i Jankowi, za wprowadzenie atmosfery humoru i pozytywnej energii. Ich wspaniała współpraca jako Mentorów z wychowawczynią a zarazem nauczycielką języka polskiego p. Anną Pliszką, wspierającą realizację projektu na każdym jego etapie, przyniosła oczekiwany efekt. Szczególnie wyróżnił pracę Inspiratora p. Mateusza Chmielewskiego, dzięki któremu spektakl online się odbył. Doceniając duże zaangażowanie wszystkich uczniów klasy 2D w projekt, p. Robert Krool powiedział: “… to się wszystko trzyma!” :):):)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *