7 lipca 2020

Misja Szkoły

 

Inspiracje dla przyszłości – to misja przyświecająca nam w tworzeniu
rodzinnej placówki wychowawczo – oświatowej, jaką jest Liceum LIFESKILLS Nr 1. 
Nasza misja składa się z dwóch warstw kompetencyjnych: bycie samodzielnym i bycie szczęśliwym. Codziennie pracujemy nad tym,
by takimi właśnie wyróżnikami, charakteryzowała się Młodzież opuszczająca mury naszej szkoły…