2 stycznia 2018

Wyróżniki Liceum LifeSkills

 

5 wyróżników Liceum LifeSkills


 

Indywidualna Strategia Edukacyjna Ucznia

 

A.   raport predyspozycji  wyróżników charakterologicznych oraz trendów temperamentu,
ról w zespole

B.   wskazówki dotyczące ról zawodowych do których uczeń jest predysponowany

C.   plany zadań dla wzmacniania oraz testowania wyróżników ucznia w tym  liczne
dzieła autorskie ucznia – wzmocnienie przyszłego CV ucznia

D.   wspieranie kluczowych decyzji ucznia, biznesowym i społecznym zapleczem Rady Programowo
Naukowej Liceum. Dla  absolwenta 7 letnia gwarancja mentorska w tym konsultacje
strategiczno/inwestorsko/prawne dla jego startupów                   

 E.   obycie z właścicielstwem w Projekcie Moje Życie.

 

Kompetencje 21 wieku
– wzmacniane i certyfikowane 

 

A.   nacisk edukacyjny na rozwiązywanie problemów emocjonalnych i materialnych

B.   współpraca zespołowa & projektowa, dzieła autorskie

C.   przedsiębiorczość i umiejętność zmiany teraźniejszości

D.   możliwość uzyskania Certyfikatu LifeSkills – ważnego elementu przyszłego
CV ucznia

E.   obowiązkowa nauka gry w szachy

F.   możliwość realizacji autorskich/laboratoryjnych projektów z praktykami biznesowego
zaplecza Liceum – wstęp do przyszłych startupów – również po ukończeniu Liceum.

 

Właściwe inspiracje – nauka, kultura i sztuka 

 

A.   nowatorskie ujęcie podstawy programowej – ponad 30 lekcji rocznie  w muzeach,
laboratoriach itp.

B.   pedagogicznie wsparte autorskie lekcje, każdego ucznia

C.   prace projektowe – minimum 5 projektów rocznie – każdy uczeń

D.   użyteczny kontakt z mentorami ze świata praktyki rynkowej & społecznej

E.   szkoła po godzinach – projekty Rady Programowo Naukowej Liceum z Rodzicami uczniów

F.   minimum 12 wyjść do teatru, muzeum w każdym roku szkolnym

G.   minimum 12 godzin lekcji teatralno – improwizacyjnych w każdym semestrze

H.   5 publicznych, wystąpień scenicznych każdego ucznia w roku szkolnym.

 

Umiejętność argumentacji

 

A.   przygotowywane przez 4 miesiące, 8 minutowe mowy użyteczne po polsku na scenie teatralnej
oraz po angielsku, 1 x  w każdym semestrze + liczne debaty podczas zajęć lekcyjnych 

B.   użyteczne, krótkie eseje pisane w ciągu roku – w trakcie zajęć z języka polskiego
i godzin wychowawczych. 

C.   pokonywanie barier komunikacji i negocjacji, przeżywanie trudnych rozmów
– wsparcie warsztatowe, użyteczne symulacje oraz scenki.

 

Monitoring wybranej ścieżki specjalizacji

 

A.   wsparcie wyboru drogi edukacyjnej – możliwość ścieżki specjalizacji

B.   język polski – jako narzędzie komunikacji z samym sobą i otoczeniem

C.   matematyka – jako kluczowy przedmiot dla rozwiązywania problemów przyszłości ucznia. 

D.   biologia, chemia, medycyna – jako wyróżniki dla ścieżki medycznej

E.   fakultety

F.   dodatkowe zajęcia grupowe, indywidualne w tygodniu szkolnym + weekendowe zajęcia
Matury Wysokich Lotów (klasa maturalna ewentualnie rok wcześniej)

G.   możliwość uzyskania Indywidualnego Trybu Nauki.

 

Jeśli w Twoim środowisku jest ktoś zainteresowany nowoczesnym podejściem do rozwoju

– przekaż informacje o rekrutacji.