15 czerwca 2016

Założyciele Liceum LifeSkills

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

„Misja – przygotowujemy do powodzenia w życiu – przyświecająca nam w tworzeniu rodzinnej placówki wychowawczo – oświatowej, jaką jest Liceum LIFESKILLS Nr 1, składa się z dwóch warstw kompetencyjnych: samodzielni i szczęśliwi. Codziennie pracujemy nad tym, by takimi właśnie wyróżnikami, charakteryzowała się Młodzież opuszczająca mury naszej szkoły…”

Robert Krool

Fundator, prezes zarządu Fundacji LifeSkills. Pedagog, powiernik i mentor. W ponad 30 letnim dorobku biznesowym zgromadził unikatowe doświadczenie:

  • poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji feedbackowych,
  • uczestniczył w decyzjach o wartości przekraczającej 5,4 mld złotych,
  • zrealizował przeszło 2 tys. indywidualnych analiz wyróżników użyteczności zespołowej,
  • reżyserował ponad 50 projektów zmian organizacyjnych, transakcji międzypokoleniowych w kraju i zagranicą.

Był jednym z nielicznych biegłych sądowych w kraju, w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych mentorów biznesu w Polsce. Wieloletni śledczy gospodarczy, były doradca inwestycyjny, wieloletni diagnostyk rozwojowy. Współzałożyciel i były prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor 8 książek. Współtwórca oraz wiodący animator nowej kategorii scenicznej: Mentoring Theater – sesji mentoringowej w inscenizacji teatralnej. Laureat wyróżnienia Master Mentor oraz Mistrz Biznesu 2017.

Więcej na www.krool.org.

W szkole prowadzi projekty takie jak:

– „Szkoła po godzinach” (link)

– Mowy Użyteczne

– Indywidualne sesje feedbackowe

Dr n. med. Jarosław Sikora

Fundator i wiceprezes zarządu Fundacji LifeSkills. W ciągu minionych 25 lat działalności:

  • wsparł ponad 2 tys. przypadków dziedzictwa kapitału intelektualnego rodziców,
  • w tym 60 przypadków ustanowienia umów międzypokoleniowych,
  • poświęcił ponad 10 tys. godzin na wdrażanie skutecznych narzędzi diagnostyki rozwojowej młodzieży i dorosłych,
  • poprowadził przeszło 5 tys. godzin sesji feedbackowych.

Inicjator badań wpływu edukacji na rozwój i wyniki użyteczności życiowej. Twórca projektów edukacyjnych: Fundacji Edukacyjnej Sikory, High Flyer, Fundacji LifeSkills oraz Kursu Sikory – Matury Wysokich Lotów, która ma ponad 13 tys. absolwentów oraz blisko 1 tys. kursantów rocznie. Marka Sikory i wchodzące w jej skład podmioty inwestycyjne, usługowe, w tym Fundacja, są klasycznym przykładem grupy firm rodzinnych, która aktywnie wspiera sobie podobne. Doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. Autor prac naukowych z zakresu psychofarmakologii centralnego układu nerwowego oraz biologii nowotworów.

Więcej na www.kurssikory.pl.

W szkole prowadzi projekty:

– Podstawy Przedsiębiorczości

– Projekt Kompetencje Przyszłości

– Indywidualne sesje feedbackowe