13 kwietnia 2016

Liceum nr 1 – LifeSkills

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

 

 

Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 to pierwsze rodzinne liceum tematyczne wchodzące w skład tzw. Centrów LifeSkills, założone przez Fundację LifeSkills.

Centrum LifeSkills jest kontynuacją pracy Fundacji z ambitną młodzieżą w zakresie użyteczności życiowej. Program jest realizowany w trzech warstwach:

  1. definiującej indywidualną strategię edukacyjną każdego Ucznia, w tym kompetencje użyteczne w życiu – indeks kompetencji LifeSkills;
  2. medycznej;
  3. uważności na aparat matematyczno-logiczny, nawiązującej do tradycji polskiej szkoły logiki (przedsionek R&D) – oraz „theory of knowledge”.

Dodatkowym wyróżnikiem naszej placówki jest otwartość na uważność (z ang. mindfulness), rozumiana jako zatrzymanie i obecność: we właściwych decyzjach, dylematach oraz wyborach życiowych; w pracy z głosem, ciałem i ruchem scenicznym.

Nasza placówka jest aktywnym centrum wzmacniania kapitału rodzinnego, stwarzając przestrzeń nie tylko dla młodzieży, ale i dla rodziców. Tym samym jest to pierwsza placówka wychowawczo – oświatowa w Polsce z aktywnym ośrodkiem mentoratu działającym na rzecz właściwej sukcesji oraz indywidualnego toku nauczania.

W Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 stworzyliśmy Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej – część twórców projektu jest czynnymi lekarzami.

——————————

Wpis do ewidencji

Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 jest szkołą niepubliczną. Liceum działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa (Wpis do ewidencji pod numerem 269 LO). Zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (Decyzja 33/BE/2016 z dnia 15 kwietnia).
Liceum Ogólnokształcące LifeSkills Nr 1 w Warszawie - wpis do ewidencji