11 sierpnia 2020

Wyróżnik Liceum LifeSkills

Indywidualna Strategia Edukacyjna Ucznia

 

A.   raport predyspozycji  wyróżników charakterologicznych oraz trendów temperamentu,
ról w zespole

B.   wskazówki dotyczące ról zawodowych do których uczeń jest predysponowany

C.   plany zadań dla wzmacniania oraz testowania wyróżników ucznia w tym  liczne
dzieła autorskie ucznia – wzmocnienie przyszłego CV ucznia

D.   wspieranie kluczowych decyzji ucznia, biznesowym i społecznym zapleczem Rady Programowo
Naukowej Liceum. Dla  absolwenta 7 letnia gwarancja mentorska w tym konsultacje
strategiczno/inwestorsko/prawne dla jego startupów                   

 E.   obycie z właścicielstwem w Projekcie Moje Życie.

 

zobacz wszystkie Wyróżniki Liceum Lifeskills