Ewaluacja nauczania zdalnego

Mając na względzie uważne przyjrzenie się dotychczasowym efektom edukacji zdalnej, postanowiliśmy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie z Kursów Sikory.
Począwszy od dnia wczorajszego przyglądamy się poszczególnym przedmiotom szkolnym rozpoczynając od testu diagnozującego, który wskaże nam deficyty. Jest to dla nas punkt wyjścia do warsztatowego podejścia do zdobywania wiedzy i umiejętności.
Bez presji oceniania i wartościowania, na koniec roku szkolnego nasi uczniowie ponownie podejdą do testów sprawdzających ich wiedzę.
Cykl uzupełniony o niezbędne naszym zdaniem kompetencje organizacyjne zakończymy w ostatnim tygodniu piknikiem rodzinnym przygotowanym przez naszych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *