16 maja 2016

Wyróżniki Liceum LifeSkills

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

Co robimy inaczej?

 1. Program kształtowania kompetencji XXI wieku – zgodnie z koncepcją New Vision for Education.
 2. Wytyczenie indywidualnej strategii edukacyjnej – Lifeskills ISE – dla każdego Ucznia (Założyciele, Nawigator).
 3. Relacja z praktykami – lekcje z praktykami sztuki, przedsiębiorczości i decydentami.
 4. Relacja z medycyną ratunkową – autorski program „wstęp do medycyny ratunkowej” specjalistki medycyny ratunkowej lek. med. Marty Sikory.
 5. Ścieżka uważności – przygotowanie do ról decydenckich i podejmowania właściwych decyzji – autorski program Roberta Kroola.
 6. Ścieżka medyczna – przygotowanie do medycyny – autorski program dr. n. med. Jarosława Sikory.
 7. Uczeń wykonuje pracę własną w ramach zajęć szkolnych
 8. Jedyne Liceum pod aktywnym patronatem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców http://www.mowcy.pl, uczące argumentacji i debaty publicznej.

Cel szkoły: przygotowanie do powodzenia w życiu

Jak to robimy?

 • budowanie realnej samooceny i poczucia własnej wartości;
 • konfrontacja z trudnymi sytuacjami; bezradnością; bezsilnością i przeprowadzanie do właściwych rozwiązań;
 • wdrażanie do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania (nacisk na umiejętność liderowania grupą);
 • wzmacnianie umiejętności argumentowania i skutecznego komunikowania się z innymi;
 • rozwój świadomości i efektywności własnej prezentacji (mowy użyteczne);
 • wzmacnianie aparatu matematycznego i logicznego – kult matematyki;
 • rozwój kompetencji budowania relacji;
 • kurs pomocy w stanach nagłych

Ranking liceów warszawskich -> przeczytaj artykuł

Rankingi liceów, a kolonizacja rozumu … –> przeczytaj artykuł