16 maja 2016

Wyróżniki Liceum LifeSkills

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

Co robimy inaczej?

  1. Program kształtowania kompetencji XXI wieku – zgodnie z koncepcją New Vision for Education.
  2. Wytyczenie indywidualnej strategii edukacyjnej – Lifeskills ISE – dla każdego Ucznia (Założyciele, Nawigator).
  3. Relacja z praktykami – lekcje z praktykami sztuki, przedsiębiorczości i decydentami.
  4. Relacja z medycyną ratunkową – autorski program „wstęp do medycyny ratunkowej” specjalistki medycyny ratunkowej lek. med. Marty Sikory.
  5. Ścieżka uważności – przygotowanie do ról decydenckich i podejmowania właściwych decyzji – autorski program Roberta Kroola.
  6. Ścieżka medyczna – przygotowanie do medycyny – autorski program dr. n. med. Jarosława Sikory.
  7. W I i II klasie Uczeń wychodzi po lekcjach bez zadań domowych.
  8. Jedyne Liceum pod aktywnym patronatem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców http://www.mowcy.pl, uczące argumentacji i debaty publicznej.

 

Kształcimy kompetencje użyteczne rynkowo:

A.    Trudne rozmowy;
B.    Wchodzenie w role;
C.    Angażowanie innych;
D.    Namierzanie granic;
E.    Logika strategii i decyzji.
w codzienności
w językach
w sporcie
w sztuce
w biznesie
w ścieżce specjalizacyjnej