16 maja 2016

Rekrutacja do Liceum LifeSkills


Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills Nr 1 w Warszawie


  1. W każdym roku rekrutacja do Liceum LifeSkills prowadzona jest w okresie wrzesień – luty.
  2. Obecnie prowadzimy rekrutację w dwóch ścieżkach – jedna do liceum 4-letniego (dla obecnych 8-klasistów), druga do liceum 3-letniego (dla obecnych uczniów 3 klasy gimnazjum). Do każdej klasy przyjmiemy po 25 uczniów.

Przebieg rekrutacji do liceum 4-letniego:

a) Rekrutacja wczesna (na podstawie kompetencji społecznych) – obecnie trwają spotkania rekrutacyjne dla pierwszej grupy uczniów, w listopadzie odbędą się spotkania dla drugiej grupy uczniów. Spośród uczestników powyższych dwóch grup wytypowane zostaną osoby, z którymi odbędzie się rozmowa z Założycielami Liceum. W przypadku jej pomyślnego przebiegu osoby zostaną przyjęte w poczet uczniów Liceum LifeSkills.

b) Rekrutacja ostateczna (na podstawie kompetencji merytorycznych) – minimum 5 miejsc rezerwujemy dla osób, które uzyskają najwyższe wyniki w sprawdzianie merytorycznym z zakresu wiedzy ze szkoły podstawowej, szczególny nacisk zostanie położony na sprawność matematyczną. Egzamin przeprowadzimy 25 lutego 2019 o godzinie 16:00. W egzaminie mogą wziąć udział uczniowie, którzy nie przeszli rekrutacji wczesnej lub zgłoszą się w pierwszym semestrze roku szkolnego.

Przebieg rekrutacji do liceum 3-letniego:

a) Rekrutacja wczesna (na podstawie kompetencji społecznych) – obecnie trwają spotkania rekrutacyjne dla pierwszej grupy uczniów, w styczniu odbędą się spotkania dla drugiej grupy uczniów. Spośród uczestników powyższych dwóch grup wytypowane zostaną osoby, z którymi odbędzie się rozmowa z Założycielami Liceum. W przypadku jej pomyślnego przebiegu osoby zostaną przyjęte w poczet uczniów Liceum LifeSkills.

b) Rekrutacja ostateczna (na podstawie kompetencji merytorycznych) – minimum 5 miejsc rezerwujemy dla osób, które uzyskają najwyższe wyniki w sprawdzianie merytorycznym z zakresu wiedzy gimnazjalnej, szczególny nacisk zostanie położony na sprawność matematyczną. Egzamin przeprowadzimy  25 lutego 2019 o godzinie 16:00. W egzaminie mogą wziąć udział uczniowie, którzy nie przeszli rekrutacji wczesnej lub zgłoszą się w pierwszym semestrze roku szkolnego.

Dla osób, które przejdą rekrutację w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dedykowany Program Zerowy (przygotowanie do nauki w Liceum LifeSkills).


Możliwości obniżenia czesnego za naukę w Liceum

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi od 21900zł (rocznie) do 12 x 2150zł (opłata roczna) w zależności od trybu i terminu wpłaty.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt.