16 maja 2016

Rekrutacja do Liceum LifeSkills


REKRUTACJA 2020/2021


Korzystając z luzowania obostrzeń od 4 maja wznawiamy rekrutację uzupełniającą – prosimy o zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza na dole strony.

 

Rekrutacja do naszego Liceum zaczyna się z rocznym wyprzedzeniem.

  • Styczeń 2020 – druga tura rekrutacji (w formie grupowych zajęć warsztatowych)
  • Luty 2020 – egzamin ostateczny i zakończenie rekrutacji
  • Marzec 2020 – start Programu Zerowego dla przyszłych uczniów Liceum LifeSkills
  • Na chwilę obecną możliwość dołączenia do rekrutacji uzupełniającej zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza na dole strony

Prowadzimy również Program Zerowy dla przyszłych uczniów Liceum LifeSkills w formie spotkań on-line na platformie Classroom. 

Wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi od 23900 zł (rocznie, przy płatności do 30 kwietnia 2020) do 10 x 2680 zł (opłata roczna) w zależności od trybu i terminu wpłaty. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt.