7 lipca 2020

Misja Szkoły

 

Przygotowujemy do powodzenia w życiu – przyświecająca nam w tworzeniu
rodzinnej placówki wychowawczo – oświatowej, jaką jest Liceum LIFESKILLS Nr 1,
składa się z dwóch warstw kompetencyjnych: samodzielni i szczęśliwi. Codziennie pracujemy nad tym,
by takimi właśnie wyróżnikami, charakteryzowała się Młodzież opuszczająca mury naszej szkoły…