2 stycznia 2018

Wyróżniki Liceum LifeSkills

 

Fundamenty Liceum 

 

LifeSkills 


Audyt wiedzy naszych uczniów

Zewnętrzny feedback – integracja ze znanym od ponad 20 lat Kursem Sikory – porównanie z wynikami innych Licealistów – Matura Wysokich Lotów.

Kadra nauczycielska

Doświadczenie i uznanie – ponad 20 lat współpracy z Kursem Sikory, a do tego zespół młodych, ambitnych i świadomych swojej roli pedagogów.

Podstawa programowa

Innowacyjna formuła tego co być musi – 30 wyjść w ciągu roku szkolnego – bezpośrednie doświadczanie poza murami szkoły, spotkania z właściwymi ludźmi.

Zasady i dyscyplina

Reguły w służbie angażowania się w to co ważne i życiowo użyteczne… Bezwarunkowa dbałość o czystość umysłu – brak tolerancji dla uzależnień i substancji niedozwolonych.

Dziś i jutro w Polsce

Naszą intencją jest, by Młodzież po ukończeniu Liceum LifeSkills studiowała, zakładała firmy i prowadziła działalność w Polsce. Acz jesteśmy za ekspansją!

Kształtowanie kompetencji XXI wieku

Według raportu World Economic Forum i BCG, czynniki warunkujące powodzenie w życiu to kompetencje XXI w. Na podstawie tego raportu stworzyliśmy wraz z Radą Programowo-Naukową autorski program kształcenia właściwych, użytecznych życiowo kompetencji w naszym Liceum.

Kształtowanie postaw

Wraz z rodzicami współuczestniczymy w wychowaniu i kształtowaniu postaw uczniów, czyli: te same zasady w szkole oraz w domu.

Rodzinna atmosfera

Kameralność, poczucie bezpieczeństwa, troska, obfitość prac zespołowych ale i indywidualne podejście do każdego ucznia oraz… rodzica.

Przyjmowanie odpowiedzialności za własne życie

Od planu, przez kosztorys konsekwencji, aż do przyjęcia odpowiedzialności za porażki i sukcesy.

Kształtowanie uważności

Uczymy nawyku zatrzymania, refleksji, postawienia trafnych pytań, szachowego planowania kilku ruchów do przodu, a także wrażliwości na własne emocje i drugiego człowieka.

Właściwe wybory i decyzje edukacyjne

Typologia talentów – indywidualna strategia edukacyjna i wsparcie mentorskie właściwych decyzji każdego ucznia. Opieka mentoringowa również w czasie studiów – tylko dla absolwentów.

Jeśli w Twoim środowisku jest ktoś zainteresowany nowoczesnym podejściem do rozwoju

– przekaż informacje o rekrutacji.