15 czerwca 2016

Założyciele Liceum LifeSkills

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

„Misja, przyświecająca nam w tworzeniu rodzinnej placówki wychowawczo – oświatowej, jaką jest Liceum LIFESKILLS, składa się z dwóch pojęć: samodzielni i szczęśliwi. Chcemy, by takimi wyróżnikami, charakteryzowała się Młodzież opuszczająca mury naszej szkoły…”

 

Założyciele Liceum LifeSkills

Robert Krool

Robert Krool - założyciele Liceum LifeSkillsFundator, prezes zarządu Fundacji LifeSkills. Mediator i mentor. W swoim 30 letnim dorobku edukacyjnym i biznesowym zgromadził unikatowe doświadczenie:

  • poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji mentoringowych i mediacyjnych,
  • uczestniczył w decyzjach o wartości przekraczającej 5 mld złotych,
  • zrealizował przeszło 2 tys. indywidualnych analiz wyróżników ludzkich,
  • reżyserował ponad 50 projektów sukcesyjnych oraz restrukturyzacyjnych w kraju i zagranicą ,
  • w jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 600 tys. decydentów.

Był jednym z nielicznych biegłych sądowych w kraju, w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych doradców biznesu w Polsce. Członek-założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor 8 książek. Współtwórca oraz jeden z wiodących animatorów nowej kategorii scenicznej: Mentoring Theater – sesji mentoringowej w przestrzeni teatru.
Więcej na www.krool.org.

Dr n. med. Jarosław Sikora

Fundator i wiceprezes zarządu Fundacji LifeSkills. W ciągu minionych 25 lat działalności:

  • wsparł ponad 2 tys. przypadków dziedzictwa kapitału intelektualnego rodziców,
  • w tym 60 przypadków faktycznej sukcesji biznesu rodzinnego,
  • poświęcił ponad 10 tys. godzin na wdrażanie skutecznych narzędzi diagnostyki rozwojowej młodzieży i dorosłych,
  • poprowadził przeszło 5 tys. godzin sesji mentoringowych.

Inicjator badań wpływu edukacji na rozwój i wyniki użyteczności życiowej. Twórca projektów edukacyjnych: Fundacji Edukacyjnej Sikory, High Flyer, Fundacji LifeSkills oraz Kursu Sikory – Matury Wysokich Lotów, która ma ponad 13 tys. absolwentów oraz blisko 1 tys. kursantów rocznie. Marka Sikory i wchodzące w jej skład podmioty inwestycyjne, usługowe, w tym Fundacja, są klasycznym przykładem grupy firm rodzinnych, która aktywnie wspiera sobie podobne. Doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. Autor prac naukowych z zakresu psychofarmakologii centralnego układu nerwowego oraz biologii nowotworów.
Więcej na www.kurssikory.pl.