16 maja 2016

Przyjaciele LifeSkills

Rekrutacja do Liceum LifeSkills

Rada Programowo-Naukowa Liceum LifeSkills 2019:

Stan na 1 stycznia 2019

Wcześniej wspierali nas również:

Mecenasi:

  • Agnieszka Servaas – VIVE Management

Darczyńcy:

  • Tomasz Lipka – prezes zarządu Fundacji Everest Go
  • Rodzina Jakoniuk